Stav Strashko as Madonna @ FFF Shirazi Present: WHITE GOES WILD [video]